Reklamasjon

Forutsetninger for å få behandlet reklamasjonen hos Sisu Produkter

 • Reklamasjonsskjemaet må være fullstendig utfylt og sendt oss senest 30 dager etter oppstått skade/havari.
 • Maskinen må være solgt til sluttbruker for under ett år siden.
 • Maskinen må være korrekt brukt ifølge instruksjonsbok
 • Ved betydelige skader, skal Sisu Produkter AS underrettes før reparasjon igangsettes,
  dvs. når den forventede kostnaden til reservedeler og reparasjon overstiger 10% av maskinens nettopris til forhandler

Forhandlers ansvar:

 • Det er forhandlers ansvar å levere produktet i funksjonsmessig stand til sluttbruker.
 • Det er forhandlers ansvar og oppgave å utføre garantireparasjoner:
  – mindre servicemessige småreparasjoner, og etterjusteringer utføres og dekkes av forhandler
  – større garantireparasjoner må alltid avtales på forhånd med reklamasjonsansvarlige hos oss
 • Utskiftede deler oppbevares av forhandler i 3 mnd etter innlevert reklamasjonsskjema. Returneres kun til Sisu Produkter AS ved oppfordring

Følgende må utfylles av forhandler på reklamasjonsskjema:

 • Reklamasjons skjema finnes på Sisu.no eller henvendelse Sisu som returneres pr. e-post sammen med dokumentasjon
 • Chassis nr. på maskinen.
 • Dato på når maskinen er solgt til sluttbruker.
 • Dato for skade og reparasjon.
 • Hvor mye har maskinen vært i bruk og skadens forløp
 • Hva sluttbruker tror årsaken kan være og evt. hva forhandler tror årsak kan være
 • Hvilke deler som er medgått til reparasjon og som skal erstattes med henvisning til fakt.nummer.
 • Hva som kreves dekket av arbeidskostnader

Vedlegg til reklamasjonsskjemaet

 • Fakturakopi av den kjøpte maskinen/ekstrautstyret
 • Fakturakopi av alle deler som er kjøpt ifb. med reklamasjonen
 • Bilde dokumentasjon

SISU Produkters ansvar:

 • Tilbakemelding gis til forhandler snarest mulig, senest 30 dager etter mottatt reklamasjonsskjema
 • Vi dekker godkjente arbeidskostnader med kr 400,- pr. time.
 • Vi dekker defekte deler ved godkjent reklamasjon
 • Alle godkjente reklamasjoner krediteres forhandler
 • Faktura på reklamasjonen godtas ikke.

Reklamasjonsskjemaet finner du HER