Reklamasjonsrutine

Forutsetninger for å få behandlet reklamasjonen hos Sisu Produkter
• Reklamasjonsskjemaet må være fullstendig utfylt og sendt oss senest 30 dager etter oppstått
skade/havari.
• Maskinen må være solgt til sluttbruker for under ett år siden.
• Maskinen må være brukt ifølge instruksjonsbok
• Ved betydelige skader, skal Sisu Produkter AS underrettes før reparasjon igangsettes, dvs. når
den forventede kostnaden til reservedeler og reparasjon overstiger 10% av maskinens
nettopris til forhandler

Forhandlers ansvar:
• Det er forhandlers ansvar å levere produktet i funksjonsmessig stand til sluttbruker.
• Det er forhandlers ansvar og oppgave å utføre garantireparasjoner:
– mindre servicemessige småreparasjoner, og etterjusteringer utføres og dekkes av forhandler
– større garantireparasjoner må alltid avtales på forhånd med reklamasjonsansvarlige hos oss
• Utskiftede deler oppbevares av forhandler i 3 mnd etter innlevert reklamasjonsskjema.
Returneres kun til Sisu Produkter AS ved oppfordring

Følgende må utfylles av forhandler på reklamasjonsskjema:
• Reklamasjons skjema finnes på Sisu.no eller henvendelse Sisu som returneres pr. e-post
sammen med dokumentasjon
• Chassis nr. på maskinen.
• Dato på når maskinen er solgt til sluttbruker.
• Dato for skade og reparasjon.
• Hvor mye har maskinen vært i bruk og skadens forløp
• Kundens klage, hva som er feil
• Hvilke deler som er medgått til reparasjon og som skal erstattes med henvisning til
fakt.nummer fra SISU
• Hva som kreves dekket av arbeidskostnader

Vedlegg til reklamasjonsskjemaet
• Fakturakopi av den kjøpte maskinen/ekstrautstyret
• Faktura kopi på deler og tjenester kjøpt hos andre enn SISU
• Bilde / bilder og dokumentasjon
• Kopi av arbeidsordre / reklamasjonsordre

SISU Produkters ansvar:
• Tilbakemelding gis til forhandler snarest mulig, senest 30 dager etter mottatt
reklamasjonsskjema
• Vi dekker godkjente arbeidskostnader med produsentens egne satser
• Vi dekker defekte deler ved godkjent reklamasjon
• Alle godkjente reklamasjoner krediteres forhandler
• Faktura på reklamasjonen godtas ikke.

Reklamasjonsskjemaet finner du HER